Logo

Basketbalová Prievidza

26.5.2023 16:39
PDBASKET

Slovensko síce žilo v utorok hokejom, ale naše mesto je predsa basketbalovou baštou. Práve v tento deň sa aj v priestoroch reštaurácie Foodmarket uskutočnilo stretnutie partnerov BC Prievidza. Sme radi, že na stretnutí sa zúčastnila väčšina našich partnerov a prišli aj noví potenciálni partneri.

Kvôli tejto špeciálnej príležitosti pricestovali do Prievidze aj športový riaditeľ Matthias Haufer a nový tréner Saša Jankovič, ktorí sa predstavili a zoznámili s partnermi klubu. Stretnutie ďalej pokračovalo prezentáciou, v rámci ktorej zástupcovia BC Prievidza zhodnotili skončenú sezónu v troch oblastiach (športovej, marketingovej a finančnej). Naši partneri tak získali reálny obraz o činnostiach klubu, marketingových aktivitách, štruktúre príjmov a výdavkov.

Cieľom tohto stretnutia bolo ukázať, ako sa skončila sezóna 2022/23 a predstaviť smelé plány do ďalšieho ročníka. Po oficiálnej časti programu pokračovalo stretnutie degustáciou vína, ktorú pripravil pán Pavliček zo spoločnosti Pavlatrade. 

Vďaka tomuto stretnutiu sa viacerí partneri spoznali navzájom, mohli sme im predstaviť naše plány do novej sezóny ako aj vypočuť si ich predstavy. Už teraz sa tešíme na spoluprácu v novej sezóne a ďalšie stretnutia, ktoré budeme organizovať na pravidelnej báze.